Ajuntament de Reus

UN EQUIP COMPROMÉS

UN EQUIP COMPROMÉS

PER PORTAR LA CULTURA I LA HISTÒRIA A TOTHOM

Estructura

L’Institut Municipal de Reus Cultura és un organisme autònom local amb personalitat jurídica i capacitat per al compliment de les seves finalitats. Els òrgans de govern i administració de l’Institut Municipal Reus Cultura són:

Daniel Recasens Salvador

PRESIDENT

Oriol Nicolau Tell

DIRECTOR GERENT

Marc Ferran Sans

DIRECTOR DE L’ÀREA DE MUSEUS I PATRIMONI

Personal de l’Àrea de Museus i Patrimoni de l’IMRC

Tècnics

Àlex Cervelló Salvadó

Anna Ferran Roig

Anna Figueras Torruella

Àlex Rebollo Sànchez

 

 

Restauradora

Anna Maria Miralles Cabré

Auxiliar tècnic

Jordi Bertran Serra

Documentalista

Raquel Aparicio Mainar

Atenció al públic

Elena Martí Estrada

Noves tecnologies

Josep Torrents Alberich

Col·laboradors