UN EQUIP COMPROMÉS

UN EQUIP COMPROMÉS

PER PORTAR LA CULTURA I LA HISTÒRIA A TOTHOM

Estructura

L’Institut Municipal de Reus Cultura és un organisme autònom local amb personalitat jurídica i capacitat per al compliment de les seves finalitats. Els òrgans de govern i administració de l’Institut Municipal Reus Cultura són:

Daniel Recasens Salvador

PRESIDENT

Oriol Nicolau Tell

DIRECTOR GERENT

Marc Ferran Sans

DIRECTOR DE L’ÀREA DE MUSEUS I PATRIMONI

Personal de l’Àrea de Museus i Patrimoni de l’IMRC

Tècnics

Àlex Cervelló Salvadó

Coia Domingo Monteverde

Anna Figueras Torruella

Jaume Massó Carballido

 

Restauradora

Anna Maria Miralles Cabré

Dinamitzadora

Francisca Valentín Manzano

Auxiliar tècnic

Jordi Bertran Serra

Documentalista

Raquel Aparicio Mainar

Atenció al públic

Elena Martí Estrada

Noves tecnologies

Josep Torrents Alberich

Col·laboradors