bank-phrom
15/02/2023

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya pilota la implantació del sistema Re-ORG al Museu de Reus

Un dels eixos principals dins el pla de museus de Catalunya és el de millorar la conservació i la gestió de les col·leccions i promoure’n el desenvolupament i la dinamització perquè serveixin a les necessitats actuals i futures i impulsar la conservació preventiva i la restauració de les col·leccions.

plat1627reus

El document Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya estableix que entre 2018 i 2022 s’ha de millorar l’estat dels espais de reserva existents a Catalunya, mitjançant la metodologia Re-ORG, seguint els criteris de qualitat del Centre Internacional d’Estudis de Conservació i Restauració dels Béns Culturals (ICCROM).

Els projectes d’implantació de Re-ORG a les sales de reserves de museus estan pilotats pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), amb el seguiment del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, i amb la participació de les xarxes territorials i del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

La primera part del programa Re-ORG als Museus de Reus s’ha centrat en el Museu Salvador Vilaseca i les seves sales de reserva de la tercera planta. La reorganització física es va dur a terme durant el mes de març i es van moure aproximadament uns 4800 objectes.

 


 

Per tal d’acomplir els criteris de qualitat establerts per l’ICCROM i el mètode Re-ORG, cada objecte ha de comptar amb un topogràfic específic al magatzem. Per aquest motiu, una de les tasques més necessàries de cara a la completa implementació del projecte Re-ORG als espais de reserva del Museu de Reus, és la correcta identificació de la localització de les seves col·leccions, amb la consegüent introducció dels topogràfics a la base de dades MuseumPlus.

Posteriorment a la reorganització dels topogràfics, a partir d’una identificació normalitzada de les seccions i dels nivells de mobiliari i petit equipament, de les sales de reserva, el canvi de nomenclatura de la terminologia emprada en la identificació de les numeracions corresponents als topogràfics, al mòdul d’ubicacions de la base de dades MuseumPlus, així com la revisió i comprovació de localitzacions i modificació individualitzada a la base de dades, dels moviments corresponents als 4.800 objectes implicats en el procés de reorganització dels espais de reserva, ha estat possible portar-la a termini, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.


Col·laboradors