bank-phrom
27/03/2020

Projecte de col·laboració en una recerca internacional sobre el genoma humà

plat1627reus

L'investigador de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Josep M. Vergès, i l'especialista Carles Lalueza, del grup de Genètica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en col·laboració amb els equips de genètica de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-Universitat Pompeu Fabra) i de la Universitat de Harvard (Boston, USA), en els Estudis sobre l’evolució genètica de les poblacions europees, van realitzar diversos anàlisis d’ADN i datacions per carboni 14, a partir de l’extracció de mostres dentals i òssies de diferents restes esquelètiques humanes procedents de la cova sepulcral del Buldó (de l’actual terme municipal de Montblanc), i del túmul funerari del Coll del Moro de la Serra d'Almos (pertanyent al terme de Tivissa).

Les restes humanes de la cova del Buldó es conserven al Museu de Reus tot fent part de l’antiga col·lecció del metge i prehistoriador Salvador Vilaseca Anguera, com a fruit de les seves continuades recerques, i van ser descrites a la Revista del Centre de Lectura l’any 1929, en un article signat conjuntament amb el geògraf i historiador Josep Iglésies. En aquell article, Vilaseca i Iglésies van fer relació de les excavacions portades a terme en aquell indret, que prèviament havia estat explorat pel seu col·laborador –també reusenc– Manuel Mata.

L’estudi directe de les restes humanes, així com les corresponents extraccions de mostres òssies i dentàries, van ser portats a terme l’octubre de 2018 i el maig de 2019 al Museu de Reus, que ha col·laborat així en aquest projecte de recerca internacional sobre el genoma humà.

Referent al projecte d’investigació en curs, aquests estudis ja han donat com a resultat una primera visió de l’evolució genètica de la població de la Península Ibèrica dels darrers vuit mil anys, en un article publicat el 15 de març de 2019 a la revista Science, intitulat “The genòmic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years” (vol. 363, issue 6432, p. 1230-1234, DOI: 10.1126/science.aav4040) i en el qual –d’entre els 111 autors especialistes– hi col·laboren també el doctors Josep M. Vergès i Carles Lalueza.  S’ha pogut establir la substitució d’elements genètics masculins més o menys autòctons de la Península Ibèrica per d’altres procedents de l’Europa continental i es continua treballant per tal d’aprofundir en el coneixement de determinats trams cronològics.

 

Raquel Aparicio Mainar


Col·laboradors