bank-phrom
08/03/2022

Les fotògrafes als fons del CIMIR

Des d'avui, 8 de març, fins a final de mes, al vestíbul del MASV es podrà veure una selecció de fotografies realitzades per fotògrafes que conserven els seus treballs als fons del Centre de la Imatge Mas Iglésias. Revisar les col·leccions, els arxius i els fons d'institucions museístiques en clau de gènere és una tasca ineludible, si volem percebre i entendre el nostre passat d’una manera completa.

plat1627reus

Des de que –l’any 1971 la historiadora nord-americana Linda Nochlin publicà Why have there no great Women Artists?, s’ha avançat força i ja ningú no dubta –gràcies a aquell treball, pioner per a la història de l’art, i a molts altres que s’han fet posteriorment– que les dones ja hi eren, des d’èpoques prehistòriques fins a períodes contemporanis, i que la tasca pendent en molt sectors és revisar i obrir noves línies de recerca per a poder conèixer quin ha estat el seu paper i per què s’ha invisibilitzat tradicionalment.

El vincle entre dona i fotografia és complex i crucial per a entendre la història de la tècnica fotogràfica des del seu naixement. L’any 1845 hi ha documentada la presencia de la primera experiència de fotografia comercial a la nostra ciutat, que vingué de la mà de Madama Fritz de Paris, qui oferia al públic reusenc retratos al daguerrotipo tot fent servir un anunci, publicat al Diari de Reus els dies 2 i 3 de maig, per a publicitar el servei i per a donar a conèixer els dies en què romandria a la ciutat.

Deixant a banda el fet anecdòtic o no d’aquesta pionera de la fotografia a Reus, ens ocupem ara de les dones fotògrafes que consten en els fons del Centre de la Imatge Mas Iglésias. Què ens diuen, aquestes dades?

Marianne Skovby Christensen. Collita a Skovsgaard 2. CIMIR / Premis Ciutat de Reus Fotografia

Marianne Skovby Christensen. Collita a Skovsgaard 2. CIMIR / Premis Ciutat de Reus Fotografia


Tot i que el Centre de la Imatge Mas Iglésias (CIMIR) conserva més de 690.000 imatges, en realitat només en tenim unes 59.000 de documentades –entre fotografia documental i artística.

De les que formen el primer grup, i fins que no estigui tot inventariat, és gairebé impossible de saber quines van ser realitzades per dones, però ens consten per exemple les fetes per la Magdalena Monteverde Vallespinosa, entre d’altres.

 

De les del segon grup sí que en podem seguir el fil. Actualment, disposem d’un total de 3.455 fotografies artístiques, de les quals 656 van ser realitzades per dones. Tot i el reduït de la xifra, quan ho analitzem en detall ens adonem que la presència femenina entre els fons del CIMIR encara és més petita, ja que totes aquestes imatges han estat realitzades per una setantena d’autores.

 

La tasca de documentació pendent dels fons del CIMIR és ingent, no només amb les fotografies fetes per dones, però amb aquestes encara més, ja que costa molt d’entendre un percentatge tan baix, atès el gran volum d’imatges.

 

En la mateixa línia que al final de 2021 va fer a Barcelona l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya amb l’exposició Enfocades: «El que anem trobant...», és necessari fer un treball de recerca i de revisió dels fons per tal de veure el lloc que, fins ara, han ocupat les dones fotògrafes a la nostra ciutat.

 

Feta una primera aproximació molt simple als fons del CIMIR, hem reservat l’espai de l’Objecte destacat del mes de març de 2022 per a mostrar les fotografies fetes per dones i procedents dels fons de l’arxiu històric de l’Agrupació Fotogràfica de Reus, de la Federació Catalana de Fotografia, del fons Premis Ciutat de Reus, del de Fotosport i de la col·lecció Salas Borrell, que apareixen consultables amb les actuals eines del CIMIR.

 

La mostra d’aquesta fotografies no vol ser un acte final sinó una presentació oberta a futures investigacions, que ens permetin situar les dones fotògrafes en el mapa, entendre les presències i les absències i reconèixer una mirada més plural de la fotografia a Reus.

 


Col·laboradors