bank-phrom
10/02/2021

L'ocupació de l'avenc del Pep Anton ara fa 3200 anys. Noves aportacions a la prehistòria del Baix Camp.

En el marc de la col·laboració científica entre el Museu de Reus Salvador Vilaseca i els grups de recerca de les universitats catalanes, aquest darrers temps s’ha efectuat un estudi científic amb el Grup de recerca GRAMPO del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. S’ha revisat i estudiat el conjunt de restes arqueològiques provinents de l’Avenc del Pep Anton (Arbolí, Baix Camp), un jaciment arqueològic que fou excavat i estudiat per Salvador Vilaseca als anys 30. Els nous estudis tenien per objectiu caracteritzar les produccions ceràmiques tan a nivell de formes, decoracions com una aproximació a les tècniques de fabricació. A més, l’estudi volia actualitzar la cronologia del conjunt i aportar dades sobre la prehistòria recent a en l’àmbit del Baix Camp i de la Catalunya Meridional.

 

 

plat1627reus

L’estudi, efectuat per Laura Vicens (veïna de Reus) i dirigit per A. Bach i M. Molist, ha posat en evidencia –gràcies a l’inventari, a la documentació exhaustiva i sobretot a l’estudi detallat– un conjunt ceràmic molt diversificat, la majoria fragmentat, però en el qual s’han pogut efectuar remuntatges i establir que els més de 300 fragments que formen el conjunt corresponen a un nombre mínim de 21 vasos. L’estudi també ha posat en evidència el ric i complex sistema de decoració utilitzada per a ornar els vasos. Les principals variables corresponen a cordons llisos o en cresta –aplicats a la superfície  exterior– o també les incisions o impressions, a més de les bandes impreses horitzontals i/o verticals i els mugrons.


 

Convé destacar també que, tant pel sistema de cronologia relativa com per la mostra realitzada d’anàlisi de carboni 14, s’ha pogut fixar que l’ús dels atuells i de la cavitat correspon  a la segona meitat del segon mil·lenni, és a dir, entre els anys 1500 i 1400 abans de la nostra era.

És prevista la continuïtat de la col·laboració, amb la realització de nous estudis tant del mateix abric (amb un estudi antropològic) com de jaciments de període similar, per tal de contextualitzar les primeres societats metal·lúrgiques de la zona de l’actual Baix Camp. 


Col·laboradors